BIÊN BẢN ĐẠI HỘI NHẠC ĐOÀN 07 - 2019

Ngày đăng: 09/07/2019 - Lượt xem: 975

1. Thời gian và địa điểm: Đại hội nhạc đoàn bắt đầu lúc 9g00, ngày

06/07/2019. Tại hội trường giáo xứ Tân Vinh, giáo hạt Biên Hòa, giáo phận

Xuân Lộc. Địa chỉ: 7A/7, Nguyễn Văn Tỏ, Khu phố Long Điềm, P. Long

Bình Tân, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

2. Thành phần tham dự:

Chủ tọa: Nhạc đoàn trưởng: Lmns. Vương Diệu.

- Ns. Vũ Đình Ân.

- Lmns. Thiều Quang.

- Ns. Hải Nguyễn.

- Ns. Nguyễn Quang Huy.

- Ns. Trường Thanh.

- Ns. Phan Hùng.

- Ns. Đạt Đức.

- Ns. Nguyễn Sơn.

- Ns. Mai Nguyên Vũ.

- Ns. Domy.

- Ns. Xuân Đàn.

3. Nội dung đại hội:

- Lmns. Vương Diệu tuyên bố khai mạc cuộc họp.

- Ns. Hải Nguyễn đọc lại bản Nội Quy Nhạc Đoàn. Toàn nhạc đoàn thống

nhất tán thành và chấp thuận bản Nội Quy với những sửa đổi vừa qua. Bản

Nội Quy sẽ được gửi đến quý đoàn viên sau.

- Cha Nhạc Đoàn Trưởng quyết định phù hiệu của nhạc đoàn sẽ giữ

nguyên phù hiệu cũ của nhạc đoàn là: Hình cây đàn Harp với

giòng chữ Lê Bảo Tịnh bên trên, như hình trong mộc vẫn quen

dùng của nhạc đoàn.

- Ns. Vũ Đình Ân sẽ đi định cư ở Mỹ trong năm nay, sẽ tiếp tục công tác của

nhạc đoàn với trách nhiệm Nhạc Đoàn Phó nơi hải ngoại. Đề nghị nhạc đoàn

bầu bổ sung 1 nhạc đoàn phó để thay thế công tác trong quốc nội.

- Ns. Hải Nguyễn giới thiệu Lmns. Thiều Quang vào chức vụ nhạc đoàn phó.

Toàn nhạc đoàn tán thành và Lmns. Thiều Quang đảm nhận trách nhiệm

Nhạc Đoàn phó ngay kể từ kỳ đại hội năm nay.

4. Công tác nhạc đoàn năm nay:

- Đoàn viên tập trung sáng tác nhạc Thánh Ca như thường khi, bao gồm

nhiều đề mục: Nhập Lễ - Dâng Lễ - Hiệp Lễ - Ca Nguyện - Kết Lễ. Bài xin

gửi về cho Ns. Hải Nguyễn bất cứ lúc nào để tập hợp lại. Hạn chót nộp bài

sẽ thông báo sau.

- Tiến hành tìm phương sách imprimatur ấn phẩm Cung Thánh cho Nhạc

Đoàn tại một giáo phận thích hợp, sao cho thời gian thuận lợi, kịp tiến trình

in ấn như mọi năm.

Đại hội kết thúc vào lúc 10g30 cùng ngày.

Người viết biên bản,

Thư

Zonguldak escort Sivas escort Düzce escort Tokat escort Osmaniye escort Didim escort Kütahya escort Mardin escort Van escort Yalova escort Şanlıurfa escort Ordu escort Alanya escort Fethiye escort