Hợp xướng Trường ca Cha Trương Bửu Diệp

http://thanhnhacvietnam.net/DNA/Hinh/HopXuong.jpg

SAIGON – 19 giờ 30 ngày 20-5-2015, tại hội trường Trung tâm Mục vụ Giáo xứ Đaminh Ba Chuông (190 Lê Văn...