"Nếu chúng ta hy vọng vào Đức Kitô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết." (1.Cor 15:9) Tại sao vậy? Bởi vì tất cả những gì thuộc về đời này đều mong manh, chóng qua và tàn lụi; ngay cả bản thân mình cũng chỉ là bụi đất và sẽ trở về dất bụi.

Nhưng không phải như thế, chúng ta theo Đức Kitô để được ”no phỉ ân tình Chúa, và được mừng rỡ hân hoan trọn đời sống chúng ta... Ngài sẽ củng cố sự nghiệp tay chúng ta làm ra” và dẫn chúng ta đến sự sống muôn đời.

Lạy Chúa, ”xin dạy cho chúng con biết đếm ngày giờ, để chúng con luyện được lòng trí khôn ngoan” mà nhận biết rằng, khi mời gọi chúng con từ bỏ mọi sự và chấp nhận thập giá, Chúa muốn dẫn chúng con đi trong sự khôn ngoan của Chúa, để tìm đổi của tạm thời, lấy của đời đời; tìm đổi cái phù du, thu về cái vĩnh cửu.
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 | MP3 (Alleluia)
PDF | PDF (Alleluia)

Download File


Download File
Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: thanhnhacvietnam.net