Có câu chuyện về người thợ chuyên sửa khóa như sau:

Lão thợ khóa già ở Tương Dương cả đời sửa khóa, tay nghề cao siêu, vì không muốn nghề của lão thất truyền nên nhiều người đã giúp lão tìm đồ đệ. Cuối cùng, lão thợ khóa chọn được hai chàng thanh niên trẻ, chuẩn bị truyền lại tay nghề cả đời mình cho họ.

Sau một thời gian, hai chàng thanh niên đều học được rất nhiều điều từ lão. Nhưng chỉ có một người sẽ nhận được chân truyền, nên lão quyết định khảo hạch hai học trò của mình.

Lão chuẩn bị hai chiếc rương, lần lượt để trong hai căn phòng, sau đó bảo hai đồ đệ đến mở ra, ai mở nhanh hơn sẽ là người chiến thắng. Kết quả, chưa đến 10 phút, đại đồ đệ đã mở được chiếc rương, còn nhị đồ đệ phải mất đến nửa giờ mới mở ra được. Với tình thế này, mọi người đều nghĩ rằng chắc chắn đại đồ đệ sẽ nhận được chân truyền từ lão.


Lão thợ khóa hỏi đại đồ đệ:
Trong rương có những gì nào?
Mắt đại đồ đệ lóe sáng lên:
Thưa sư phụ, trong đó có rất nhiều tiền, toàn là vàng bạc châu báu.
Cũng câu đó, lão lại hỏi nhị đồ đệ:
Trong rương có gì nào?
Nhị đồ đệ ấp úng một hồi, đáp:
Thưa sư phụ, con chẳng thấy gì trong đó cả, thầy bảo con mở khóa, nên con chỉ mở khóa thôi.
Lão thợ khóa vui mừng, trịnh trọng tuyên bố nhị đồ đệ sẽ là người kế thừa chính thức của lão. Đại đồ đệ không phục, mọi người cũng lấy làm khó hiểu.


Lão thợ khóa mỉm cười, nói:

Dù làm ngành nghề nào cũng phải chú trọng chữ “tín”, đặc biệt là nghề của ta, phải có đạo đức nghề nghiệp cao hơn nữa. Ta nhận đồ đệ là muốn dạy cho nó thành thợ khóa cao siêu. Trong lòng nó, ngoài cái khóa ra, thì chẳng thấy gì khác. Bằng không, hễ nảy lòng tham, vào nhà người ta có thể mở rương lấy tiền dễ như trở bàn tay, cuối cùng hại người, hại mình mà thôi. Thợ khóa chúng ta, trong lòng mỗi người đều phải có một ổ khóa không mở ra được.MAI NHẬT THI

Nguồn website Giáo Phận Vĩnh Long