Đứng trước nghịch cảnh, ta thường vừa cầu xin, vừa nóng lòng đợi Chúa ra tay như ta mong muốn. Như thế có nghĩa là ta vừa tin vào Chúa toàn năng, vừa muốn Chúa làm theo ý ta. Nếu phải chờ thêm nữa, ta mất kiên nhẫn và muốn giải quyết mọi sự theo ý riêng. Như thế ta đang bị cám dỗ thử thách Thiên Chúa. Hãy mau cầu nguyện : ”Lạy Chúa, xin ban thêm lòng tin cho con”! Rồi khi làm xong một việc tốt nào đó giữa cộng đoàn, miệng ta thường nói lời khiêm tốn để tỏ ra mình chỉ là ”đầy tớ vô dụng của Chúa và đã làm việc phải làm”, nhưng nếu như sâu kín trong lòng, ta vẫn đang chờ những lời khen ngọt ngào, thì quả là ta đang bị cám dỗ được thưởng công nhãn tiền. Những lúc như thế, hay mau cầu nguyện :”Lạy Chúa, xin ban thêm lòng tin cho con.” Lòng tin cho ta lắng nghe tiếng Chúa, hòa tan trong tình yêu của Người; tất cả vì Ngươì, với Người và trong Người. Chẳng có gì có thể chia cách ta với Người.
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 | MP3 (Alleluia)
PDF | PDF (Alleluia)

Download File


Download File
Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: tramtubensuoi.net