Bị đòi nợ máu
Lc 11,47-54 ; Rm 3,21-30


47 “Khốn cho các người ! Các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy !

48 Như vậy, các người vừa chứng thực vừa tán thành việc làm của cha ông các người, vì họ đã giết các vị ấy, còn các người thì xây lăng.

49 “Vì thế mà Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa đã phán : “Ta sẽ sai Ngôn Sứ và Tông Đồ đến với chúng : chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia.
50 Như vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa,

Ngày xưa tôi cứ nghĩ sao Chúa cứ phải vất vả đối đáp với con người và nhất là những bài Tin Mừng trong những ngày này ra như nói phải nói nặng lời với các ông bà. Chúa quyền phép vô cùng thì chỉ cần hắng giọng, hắt hơi một phát là làm thay đổi hết mọi người.
Vì kẻ xấu nó gây đau khổ người khác và sau đó nó phải xuống hỏa ngục thì tội nghiệp nó quá ?
Vì Chúa toàn quyền toàn năng có làm thay đổi những con người bặm trợn ấy thì cũng dễ như trở bàn tay.
Nếu Chúa cho con làm chúa thì con cũng sẽ thực hiện ngay cho mà xem ? …
Mãi sau này tôi mới hiểu ra được là
Chúa tạo dựng con người thì không cần phải hỏi ý kiến nhưng cứu độ con người thì Ngài phải chờ đợi cho họ bằng lòng.
Nếu họ không đón nhận thì Ngài cũng bó tay chấm cơm thôi.
Hôm nay đọc đến câu : “bị đòi nợ máu”.
Tôi cứ bận tâm suy nghĩ mãi. Tin Mừng gì mà sài luật rừng hay luật giang hồ, sao mà bạo lực thế không biết ?
Ra như đổ máu phải đền máu. Luật của các tay anh chị nơi hoang địa chỗ vô chính phủ.
Ở đây, ai đòi nợ máu ai ?
Nếu Chúa đòi nợ máu thì tức cười quá !
Chúa sinh con ra rồi Chúa bắt con đền nợ máu ?
Nếu con người đòi nợ máu Chúa thì sao ?
Có lẽ là như vậy, con người từ đó cứ đòi nợ máu Chúa,
con người đã kết án đánh đập, cho đội mạo gai và đóng đinh Chúa vào thập giá cho máu me tuôn trào… máu đó vẫn đổ ra cho đến ngày tận thế.
Con người đòi nợ máu Chúa nên Chúa đã là trung tâm tiếp huyết để cho con người được sống.
Ngày xưa khi chúng tôi mới đi tu, nhà dòng ở ngay cạnh trung tâm tiếp huyết. Nhiều người nghèo đã đến hiếm máu để được ít tiền sài và ít đồ ăn bồi dưỡng.
Ngày nay chúng tôi cũng đang chiến đấu với bản thân, với những vật chất, với cám dỗ lôi kéo của kẻ xấu … nên chúng tôi (những kẻ mất máu) vẫn được tiếp Máu mỗi ngày để chúng tôi được sống và sống dồi dào, tiếp tục vững vàng bước đi.
“Không có máu đổ ra, thì không có ơn tha thứ” (Dt 9,22)
Con người theo Chúa cũng đã đổ máu.
Cách đổ máu cần hiểu theo nghĩa nào đó.
Đầu tiên là Mẹ Maria đứng bên thập giá, Mẹ tử đạo không đổ máu bên ngoài nhưng đổ máu tình yêu “Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà” (Lc 2,35).
Các thánh tử đạo có đòi nợ máu hay trả nợ máu ?
Những người theo Chúa hiến dâng cuộc đời mình, đón nhận khó khăn, gian khổ, hy sinh, thiệt thòi… tử đạo từng ngày thì có đòi nợ máu hay trả nợ máu ?
“Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13).
Vâng, Chúa vẫn để cho con người đòi nợ máu Chúa vì con người không có máu Chúa thì sẽ teo khô kiệt sức hết thảy.
“Vậy thì hãnh diện ở chỗ nào ? Chẳng còn gì để hãnh diện ! Dựa vào luật nào mà hãnh diện ? Vào việc làm chăng ? Không, nhưng dựa vào lòng tin.
Thật vậy, chúng tôi nghĩ rằng :
người ta được nên công chính vì tin,
chứ không phải vì làm những gì Luật dạy”.
Thánh Phaolô nói cho dân Rôma cũng là nói cho chúng tôi hôm nay để tất cả chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi có nên công chính đều là đón nhận từ Chúa ân ban vô điều kiện.
Có tin thật thì chúng tôi mới biết mỗi ngày chúng tôi ăn thịt ai, chúng tôi uống máu ai để có sự sống,
bằng không thì chỉ như cỗ máy vô hồn, thành thói quen
và như thế ‘bị đòi nợ máu’ cũng là đúng lý hợp tình ?
“Quả thế, người ta được Thiên Chúa làm cho nên công chính nhờ lòng tin vào Đức Giê-su Ki-tô. Tất cả những ai tin đều được như thế, bất luận là ai”.

TRAMTUBENSUOI THÁNG 10 16, 2019