”Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau.” (Kinh Tin Kính) Đây là niềm tin của chúng ta vào một ”Thiên Chúa của kẻ sống.” (Phúc Âm) Nhờ Đức Kitô phục sinh, chúng ta được làm con cái Thiên Chúa, con cái của sự sống lại và được hưởng hạnh phúc của ”sự sống đời sau.” Khi sống lại, chúng ta ”sẽ không thể chết nữa” (Phúc Âm), và ”sự sống đời sau” dành cho chúng ta ”giống như thiên thần” (Phúc Âm) , được thông phần sự sống với Thiên Chúa và sống như Người, nhất là được thấy Thiên Chúa đúng như Người là (GLGHCG 1023).

Tuy nhiên, để xứng đáng làm con Chúa ở đời sau, ta phải sống làm con Chúa ngay ở đời này: ”sống như người có sự sống của Thiên Chúa trong chính mình và có niềm tin vào sự sống lại đời sau.” http://www.simonhoadalat.com/Suyniem.../ThuongNien32- Tien.htm Lạy Chúa, khi thức giấc từ cõi chết, xin cho con được no thỏa nhìn ngắm chân dung Ngài!
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 | MP3 (Alleluia)
PDF | PDF (Alleluia)

Download File


Download File
Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: tramtubensuoi.net