Thánh Luca ghi lại cuộc đối thoại trên đỉnh đồi Golgotha giữa người trộm sám hối và Chúa Giêsu, để trình bày Chúa Giêsu như một vị vua đang ngự trên ngai thập giá của mình. Người trộm nói : “Ông Giêsu ơi, khi ông vào nước của ông, xin nhớ đến tôi”. Và đức Giêsu nói với anh ta :”Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng”. (Lc.23: 42-43) Vậy Thiên đàng và vương quốc của Chúa, một “vương quốc vĩnh cửu và vô biên, vương quốc đầy tràn sự thật và sự sống, đầy tràn ân sủng và thánh thiện, đầy tràn tình thương, công lý và bình an.” (kinh tiền tụng) Cùng với Giáo Hội lữ hành, chúng ta hát lên niềm vui tiến về nhà Chúa, tiến về thành thánh Giêrusalem trên trời, vương quốc của Đức Kitô. Cho dẫu vẫn đang còn ở thế gian, nhưng vơí niềm tin yêu, ta như mơ thấy mình “đang đứng nơi cửa thành rồi.” Thật vậy! Vì mỗi lần dự Thánh Lễ và rước Mình Máu Thánh Chúa một cách sốt sáng, chẳng phải là mỗi lần ta được nếm hưởng hưởng hạnh phúc thiên cung đó sao?
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 | MP3 (Alleluia)
PDF | PDF (Alleluia)

Download File


Download File
Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: tramtubensuoi.net