Mùa Vọng là thời gian để chúng ta tìm gặp Đức Kitô. Ngài đã đến trong khiêm nhường tại Belem và sẽ trở lại trong vinh quang ngày tận thế. Ngài đã đến ban ơn cứu độ và sẽ trở lại xét xử kẻ sống và kẻ chết. Ngài đã đến ban sự sống mới và sẽ trở lại ban sự sống lại và sự sống đời đời. Khi còn đang sống ta có thể gặp gỡ Đức Kitô qua Giáo Hội, qua Phúc Âm, qua cầu nguyện và qua các bí tích; chúng ta cũng gặp Đức Kitô qua tha nhân nữa. Đức Kitô dậy rằng nếu chúng ta canh thức và sẵn sàng gặp gỡ Ngài trong cuộc sống, thì đến ngày ta gặp Ngài bên kia sự chết, ta sẽ được hân hoan vui mừng. Vậy chúng ta hãy nhủ bảo nhau tìm gặp Đức Kitô trên bước đường lữ hành tiến về nhà Chúa. Đường còn xa hay gần, nhưng với tin yêu, ta như thấy mình “đang đứng nơi cửa thành rồi.” Thật vậy! Vì mỗi lần dự Thánh Lễ một cách sốt sáng, chẳng phải là mỗi lần ta được nếm hưởng hưởng hạnh phúc Nước Trời đó sao?
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 | MP3 (Alleluia)
PDF | PDF (Alleluia)

Download File


Download File
Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: tramtubensuoi.net