Ta nhìn nhận Chúa Giêsu Kitô là "ánh sáng huy hoàng, ánh sáng dã xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết" (Phúc Âm). Ánh sáng ở đây chính là Phúc Âm, là lề luật Chúa và những hướng dẫn của giáo hội nhằm đưa ta đến sự thật và sự sống đời đời. Còn "bóng sự chết" chính là tội lỗi. Một khi còn sống trong tội lỗi, thì không thể đón nhận ánh sáng được. Bởi thế Dức Kitô bảo ta phải "hối cải", nghĩa là từ bỏ tội lỗi để sống đời sống mới. Hối cải không chỉ một lần là đủ, nhưng là hành vi thánh hóa bản thân suốt cả một đời. Đi trong ánh sáng Đức Kitô, ta chẳng lo sợ nỗi gì. Trong ánh sáng Đức Kitô ta no thỏa những điều mà lòng ta hằng ao ước, tìm kiếm, trông mong cho đời sau.
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 | MP3 (Alleluia)
PDF | PDF (Alleluia)

Download File


Download File
Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: tramtubensuoi.net