Chúa bảo chúng ta “là muối cho đời” và “là ánh sáng cho trần gian”. Người cũng dậy chúng ta phải làm việc lành để ánh sáng của chúng ta rực sáng lên trước mặt mọi người (xem Mt.5:13-16) Đây không phải là một lời khuyên, nhưng Chúa muốn chúng ta ý thức bổn phận trách nhiệm của người kitô hữu là phải sống và làm chứng cho Chúa giữa trần gian. Lời Chúa qua Thánh Vịnh hôm nay dậy rằng để trở nên “muối cho đời” và “ánh sáng cho thế gian”, tức là để làm chứng nhân đích thực cho Chúa, ta phải sống công chính trước mặt Chúa, sống nhân hậu, từ bi và có lòng thương xót đối với mọi người. Thánh Vịnh cũng hé mở cho thấy đời sống chứng nhân đem lại bình an và hạnh phúc trong tâm hồn.

Chúng ta cùng dâng lời ca nguyện!
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 | MP3 (Alleluia)
PDF | PDF (Alleluia)

Download File


Download File
Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: tramtubensuoi.net