“Theo Thánh Kinh, lề luật là lời Thiên Chúa như người cha dạy dỗ con cái mình” (GLGHCG 1975). Thánh Vịnh hôm nay hát rằng : “Phúc đức cho những ai tiến thân trong lề luật Chúa!”, tức là tiến thân trong sự dậy bảo của Thiên Chúa. Lề luật Chúa được ghi trong Mười Điều Răn.“Mười Điều ấy tóm về hai này mà chớ: trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy.” Thế nào là “yêu người như mình ta vậy”? Chúa Giêsu trả lời: “Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta.” (Mt.7:12) “Tiến thân trong lề luật Chúa” là thường xuyên canh tân đời sống theo thánh ý của Người. Đây là một thách đố lớn lao. Chính vì thế Thánh Vịnh khuyên ta phải cầu nguyện, thường xuyên lắng nghe Chúa dậy bảo và tin tưởng như thánh Phaolô rằng: "Tôi làm được mọi sự trong Đấng ban sức mạnh cho tôi" (Pl 4,13).
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 | MP3 (Alleluia)
PDF | PDF (Alleluia)

Download File


Download File
Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: tramtubensuoi.net