Sám hối đích thực là gì

Tramtubensuoi

Mattheu 4: 15-17
15 Này đất Dơ-vu-lun, và đất Náp-ta-li, hỡi con đường ven biển, và vùng tả ngạn sông Gio-đan, hỡi Ga-li-lê, miền đất của dân ngoại !

16 Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.
Cá nhân hóa:
Tôi đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, tôi đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.

17 Từ lúc đó, Đức Giê-su bắt đầu rao giảng và nói rằng : “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.”
Cá nhân hóa:
Tôi phải sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.
Kết luận: Muốn được ánh sáng bừng lên chiếu rọi
Điều kiện: sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.
Sám hối là gì?
Sám hối là ăn năn thống hối, dốc lòng chừa, không tái phạm nữa.
Thực tế: tái phạm liên tục, xưng tội liên tu bất tận.

Sám hối đích thực là gì?
Thay đổi lối nhìn cũ thành lối nhìn mới
Vật mọn phàm hèn tội lỗi…thành con yêu của Chúa:
Thực sự chúng ta là con Thiên Chúa. (1 Ga 3 :1)
Thánh kinh nói đàng hoàng, xác tín. Không thể chối cãi.
Thế thì từ nay, bắt đầu sống trong tương quan mới với Chúa.
Tương quan cha con gần gũi... vị nào có con, cháu sẽ cảm điều này rất rõ... và tin rằng Chúa còn yêu thương mình gấp ngàn lần mình yêu thương con, cháu...
Hãy nghiệm xem CHÚA tốt lành biết mấy :
hạnh phúc thay kẻ ẩn náu bên Người ! (TV 33 : 9)