Thử nghĩ, nếu Thiên Chúa yêu thương ta, chỉ vì ta yêu thương Người, thì giờ đây ta đang phải ở nơi diệt vong nào rồi nhỉ? Nhưng không, "Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót". Đời đời Người yêu thương ta. Yêu ta một cách lạ lùng đến không suy tưởng được. Khi ta phạm tội phản nghịch, Người vẫn yêu, yêu đến nỗi sai Con Một xuống chuộc mạng ta khỏi chỗ vong thân. Bao nhiêu tội ta Người ném đi thật xa để mà yêu ta. Ôi tình yêu Thiên Chúa thật đáng kính sợ. Ngươì trọn lành và hạnh phúc khi yêu ta và Người cũng muốn ta trọn lành và hạnh phúc như Người, khi ta biết yêu thương ngay cả những kẻ bất hòa với ta, những kẻ muốn làm hại ta và thù địch ta.
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 | MP3 (Alleluia)
PDF | PDF (Alleluia)

Download File


Download File
Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: tramtubensuoi.net