Kể chuyện “hai môn đệ đi thành Emmau”, thánh Luca muốn nhắn nhủ ta hai điều: thứ nhất Đấng Phục Sinh luôn luôn đồng hành với ta như lời Người đã hứa là sẽ ở với ta mọi ngày cho đến tận thế (Mt.28:20); thứ hai Lời Chúa và Thánh Thể là phương tiện để Đấng Phục Sinh gặp gỡ, hàn huyên, chia xẻ, an ủi, và giải thích mọi biến cố vui buồn sướng khổ trong cuộc đời ta, đồng thời cũng là của ăn bồi dưỡng cho linh hồn ta.

Ta gặp gỡ Người, khi ta cầu nguyện, đọc Lời Chúa và rước Thánh Thể Người. Kết hiệp với Người, Người sẽ là nơi nương náu vững chắc cho ta, Ngươì sẽ giúp ta nhận ra Người là điều thiện hảo tuyệt đối, là phần gia nghiệp đích thực của ta. Nghe Lời Người, Người sẽ chỉ cho ta biết đường lối trường sinh. Tin cậy nơi Người, ta sẽ không phải chết, nhưng được sống muôn đời (Ga.3:16). Giờ đây chúng ta cùng dâng lơì ca nguyện.
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 | MP3 (Graduale)
PDF | PDF (Alleluia)

Download File


Download File
Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: tramtubensuoi.net