Giáo Hội là "chuồng chiên" mà Chúa Ki-tô là cửa vào duy nhất và cần thiết. Giáo Hội cũng là đàn chiên mà Chúa Kitô đã công bố Người là mục tử. Vì thế, cho dù Giáo Hội được chăn dắt bởi các mục tử loài người, nhưng thực sự Giáo Hội luôn được dẫn dắt và dưỡng nuôi bởi Chúa Ki-tô, vị Mục Tử Tốt Lành. (GLGHCG 754)

Tin như thế, ta thấy mình thật hạnh phúc, vì thực sự Chúa Kitô ở với ta mọi ngày cho đến tận thế. Người dùng bàn tay của các vị mục tử tông truyền để chăn dắt ta, nên ta chẳng thiếu thốn chi, chẳng lo sợ nỗi gì. "Mâm cỗ" Thánh Thể Chúa nuôi ta trong yêu thương, "dầu thơm" các bí tích Người sức trên đầu ta, tăng sức mạnh cho linh hồn ta "hết mọi ngày trong đời sống" để ta "sống và sống dồi dào".
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 | MP3 (Graduale)
PDF | PDF (Alleluia)

Download File


Download File
Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: tramtubensuoi.net