Chúng ta là chiên của Mục Tử Giêsu. Ngài là đường, là sự thật và là sự sống. Chúa là đường, vì qua Ngài và nhờ Ngài, ta đến được với Chúa Cha. Chúa là sự thật, vì nếu ta biết Ngài thì cũng biết được Chúa Cha là Đấng yêu thương ta vô cùng. Chúa còn là sự sống, sự sống viên mãn đến từ Chúa Cha, Đấng yêu loài người đến ban Con Một, để ai tin vào Ngài, thì không phải chết, nhưng được sống đời đời. (Ga.3:16)

Sự cao cả của tình yêu Thiên Chúa cho ta cảm nghiệm rằng ân sủng của Thiên Chúa và niềm cậy trông của ta gắn bó chặt chẽ với nhau. Thật vậy, lòng yêu thương bền vững của Thiên Chúa bao bọc, ấp ủ và che chở ta, dâng hiến cho ta niềm an lạc trong tâm hồn và ban cho ta niềm tin và lòng trông cậy vững vàng, khiến ta yêu thương dâng lời tán tạ và nguyện xin. (theo JOHN PAUL II GENERAL AUDIENCE Wednesday 8 August 2001)
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 | MP3 (Graduale)
PDF | PDF (Alleluia)

Download File


Download File
Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: tramtubensuoi.net