Lời Thánh Vịnh hôm nay ca tụng vương quyền của Thiên Chúa, một vương quyền không xây dựng trên sức mạnh đàn áp như loài người thường tin tưởng và cậy dựa, trái lại được tỏ hiện bằng "nhân ái, từ bi, chậm bất bình và giầu ân sủng, trung thành trong mọi lời hứa và thánh thiện trong mọi việc làm". Tất cả uy dũng yêu thương ấy Chúa Cha đặt trọn nơi Chúa Con, Đức Kitô "hiền lành và khiêm nhường trong lòng". Chúa Cha yêu thương và ban Đức Kitô cho thế gian để ai tin vào Người thì sẽ được Người dậy cho sống "hiền lành và khiêm nhường trong lòng", ngõ hầu thoát khỏi mọi "khó nhọc và gánh nặng" do tội ác của thế gian chồng chất lên vai.

Lạy Chúa, xin gỡ con ra khỏi cái "hiền triết và khôn ngoan" của thế gian, để con được nên "bé mọn" trước mặt Chúa và được Chúa thương dậy cho sống "hiền lành và khiêm nhường trong lòng", để tâm hồn con gặp được bình an. Chúng ta cùng dâng lời ca ngợi!
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 | MP3 (Graduale)
PDF | PDF (Alleluia)

Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: thanhvinhnauy