Thuộc về một cộng đoàn dân Chúa, chúng ta là anh chị em với nhau trong Đức Kitô. Để thánh hóa cộng đoàn, chúng ta có trách nhiệm bảo ban nhau sống đẹp lòng Chúa. Vì thế giúp nhau vượt qua những sai sót là việc nên làm, nhưng phải làm trong Đức Ái, sao cho cộng đoàn được triển nở trong yêu thương, vui vẻ và bình an.

Lời Chúa qua Thánh Vịnh hôm nay ước mong ta nghe được tiếng Chúa và đừng cứng lòng. “Đừng cứng lòng” nghĩa là đừng làm gì theo ý riêng mình, nhưng hãy cầu nguyện để ta được làm mọi sự theo thánh ý Người. Thánh Vịnh cũng cho ta thấy hoa trái Đức Ái nơi một cộng đoàn sống động, hiệp nhất, yêu thương và cùng nhau hân hoan tôn vinh, ca ngợi và thờ lạy Thiên Chúa. Chúng ta cùng dâng lời ca nguyện!
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 | MP3 (Graduale)
PDF | PDF (Alleluia)

Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: thanhvinhnauy