Thánh Phêrô hỏi Chúa Giêsu rằng: ”Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần. Có phải đến bẩy lần không?” Chúa Giêsu đáp: ”Thầy không bảo con phải tha đến bẩy lần, nhưng đến bẩy mươi lần bẩy”, nghĩa là phải tha thứ cho nhau hoài mãi thôi. Chúa đòi đến như thế, bởi vì có lần Chúa cũng đã dậy rằng: ”Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga.15:12). Và ai cũng biết Chúa yêu thương và tha thứ cho chúng ta đến thế nào. Vậy tha thứ chính là thước đo của lòng mến trong ta. Không yêu thương, thì không thể tha thứ được. Không tha thứ được thì tự rước lấy buồn phiền, oán hận. Sống trong thù hận làm sao có được một ngày bình an. Vậy, để được bình an và hạnh phúc trong những ngày chúng ta đang sống, hãy vâng nghe lời Chúa mà yêu thương và tha thứ cho nhau như Chúa đã yêu thương và tha thứ cho chúng ta.
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 | MP3 (Graduale)
PDF | PDF (Alleluia)

Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: thanhvinhnauy