Dụ ngôn những người được “đi làm vườn nho” cho ta thấy rằng Hội Thánh là một vườn nho mà Chúa là ông chủ, người được gọi đi làm là người được mời gia nhập Hội Thánh để sống kết hiệp với Chúa, và ngày làm việc được ví như thời gian của một đời người. Tất cả những ai “đi làm vườn nho”, dù bắt đầu từ sáng sớm hay giờ thứ ba, thứ sáu, thứ chin, thậm chí vào giờ cuối cuộc đời, đều đưọc trả công “một đồng” và “một đồng” này được hiểu là Sự Sống Đời Đời. Cách trả công đồng đều và không phân biệt kẻ làm sớm hay người làm trễ, cho ta hiểu rằng Sự Sống Đời Đời là quà tặng của lòng Chúa Thương Xót, chứ không phải do công khó ta đã làm vườn nho. Tuy nhiên ta nên tin rằng “Chúa không bỏ qua bất cứ nỗ lực nào mà không ban thưởng, nhưng Ngài vẫn giữ lại cho mình quyền tự do tuyệt đối; và trên nền tảng là lòng nhân lành hoàn toàn tự do của Ngài, Ngài có thể ban tặng vượt xa mọi công trạng.” Bởi thế chúng ta cùng dâng lời ca ngợi! (http://www.simonhoadalat.com/Suyniem...25-ChaLong.htm)
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 | MP3 (Graduale)
PDF | PDF (Alleluia)

Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: thanhvinhnauy