Có hai người con cùng được cha bảo đi làm vườn nho. Đứa thứ nhất nghe cha bảo, lập tức khước từ, nhưng sau đó nó hối hận và đã làm theo ý cha. Còn đứa thứ hai miệng thì vâng vâng dạ dạ, nhưng lại chẳng làm gì cả. Thái độ và hành sử của người con thứ nhất biểu trưng cho những người tội lỗi biết thống hối ăn năn và quay về với Chúa. Còn phong cách của đứa con thứ hai biểu trưng cho những người chỉ biết nói đúng, nói hay ý Chúa, nhưng lại không muốn thực hành. Dụ ngôn này mở mắt tâm hồn, để ta thấy ăn năn hối cải và quyết làm theo ý Chúa là thái độ cầu nguyện chạm đến lòng thương xót của Chúa mạnh nhất. Vì thế Người sẽ mở rộng lòng thương xót của Người ra mà “chỉ cho tội nhân hay đường lối. Ngài hướng dẫn kẻ khiêm cung trong đức công minh và dậy họ đường lối Ngài”. Chúng ta cùng dâng lời ca nguyện!
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 | MP3 (Graduale)
PDF | PDF (Alleluia)

Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: thanhvinhnauy