Tiên tri Isaia báo trước về sự suy tàn của vườn nho Israel, đồng thời cũng báo trước về một thời đại thiên sai: Đức Kitô, Con Thiên Chúa được sai đến thế gian, không để phá hủy “vườn nho của Chúa là nhà Israel”, nhưng là làm cho nó nên hoàn hảo, đúng như ý định ban đầu của Thiên Chúa là : “Israel phải là dấu chỉ cho việc qui tụ tất cả các dân tộc”. Để thực hiện đìều này, Đức Kitô đã khai sinh Hội Thánh bằng việc rao giảng Tin Mừng, loan báo Nước Thiên Chúa hứa trong Kinh Thánh từ ngàn xưa nay được khai sáng” (GLGHCH 763). Từ đây Đức Kitô là Israel Mới, thay thế hẳn Israel cũ; “vườn nho đích thực và cây nho đan tử là chính Đức Kitô. Dân Chúa từ đây là Đức Kitô và giao ước từ nay mới vĩnh viễn.” http://www.simonhoadalat.com/Suyniem...Nien27-DCL.htm Hát TV giờ đây chúng ta cầu xin cho người Do Thái “là dân tộc Chúa tuyển chọn trước tiên, xứng đáng đạt tới ơn cứu độ hoàn toàn đầy đủ”. Xin Chúa gìn giữ Hội Thánh, là “kỳ công của lòng từ bi Chúa, được tràn lan khắp địa cầu”. (xem các lời cầu, Thứ Sáu Tuần Thánh) Chúng ta cũng cầu xin cho tất cả tín hữu luôn sống gắn bó với Hội Thánh trong tin yêu và phục vụ.
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 | MP3 (Graduale)
PDF | PDF (Alleluia)

Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: thanhvinhnauy