Chúa Giêsu ví Nước Trời như một tiệc cưới hoàng gia mà chủ tiệc là Thiên Chúa Cha, chú rể là Ngài và cô dâu là Hội Thánh của Ngài (GLGHCG 769 và 796). Hơn hai ngàn năm qua Bàn Tiệc Cưới này vẫn tiếp tục mời gọi tất cả mọi người. Có thể nói là Thiên Chúa chỉ vì yêu mà đã phải hạ mình cầu cạnh người ta đi vào vào bàn tiệc của mình, bất kể họ là ai và thái độ đón nhận thế nào. Làm như thế vì Thiên Chúa thương xót và muốn ”lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt” loài người, đồng thời chia sẻ sự sung túc của Nước Trời, mà thánh Phaolô gọi là "sự giàu sang của Người trong Ðức Giêsu Ki-tô”. Đón nhận lời mời dự tiệc cưới Nước Trời là bằng lòng gia nhập Hội Thánh. Gia nhập Hội Thánh là đón nhận Ơn Cứu Độ của Thiên Chúa và sẵn lòng sống theo thánh ý Người. Đức Kitô, vị Mục Tử Nhân Lành chăn dắt ta, đưa ta vào nơi bình an chân thật của tình yêu Thiên Chúa.
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 | MP3 (Graduale)
PDF | PDF (Alleluia)

Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: thanhvinhnauy