Các thánh là những ai? Sách Khải Huyền gọi ”họ là những người từ đau khổ lớn lao mà đến, họ giặt áo và tẩy áo trắng trong máu Con chiên”. Thánh Phaolô gọi họ là những người đã đặt hy vọng nơi Thiên Chúa và tự thánh hóa mình trong sự thánh thiện của Thiên Chúa, để nay đang được nhìn thấy Thiên Chúa như Thiên Chúa là. Phúc Âm xác định họ là những người đã sống các Mối Phúc Thật, nhất là ”phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó”, là tinh thần từ bỏ chính mình đề sống theo thánh ý Thìên Chúa. Cử hành Lễ Các Thánh, Giáo Hội cùng với triều thần thánh dâng lời ca ngợi và cảm tạ Thiên Chúa là Đấng Thánh duy nhất, là nguồn mạch mọi sự thánh thiện, vì Người đã yêu thương đón nhận vô số phàm nhân vào hàng ngũ các thánh, là ”dòng dõi của những kẻ tìm Chúa”, những kẻ đã vì lòng mến Chúa và yêu người mà chu toàn bổn phận hàng ngày một cách bền bỉ phi thường.
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 | MP3 (Graduale)
PDF | PDF (Alleluia)

Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: thanhvinhnauy