Như các đầy tớ trong dụ ngôn được chủ nhân trao cho những nén bạc và phải sinh lời thế nào, thì mỗi người chúng ta cũng được Chúa trao cho một trách vụ trong cuộc sống và phải chu toàn như thế. Lời Chúa qua Thánh Vịnh hôm nay chúc phúc cho những ai biết chu toàn bổn phận hàng ngày với lòng ”tôn sợ Thiên Chúa và ăn ở theo đường lối của Người”. Họ là những người biết cần mẫn, chịu khó sống đạo để nén bạc Chúa trao sinh lời. ”Công quả tay họ làm ra, họ được an hưởng”! Vì thế cho dẫu cuộc sống biến động đến thế nào, họ vẫn thảnh thơi trong Chúa, tâm hồn nhẹ nhàng, gia thất êm ấm; từng ngày họ hướng về niềm hạnh phúc thật nơi một Giêrusalem thịnh đạt trên trời. Bất cứ lúc nào họ cũng sẵn sàng đón đợi Chúa đến, để được ”vào hưởng sự vui mừng” với Người.
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 | MP3 (Graduale)
PDF | PDF (Alleluia)

Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: thanhvinhnauy