Tin Mừng hôm nay dẫn ta vào quang cảnh uy nghi của ngày mà Đức Kitô "lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết". Ngài phán xét về điều gì? Về tình yêu và chỉ tình yêu thôi, bởi tình yêu là luật pháp của Nước Thiên Chúa mà Ngài đã thiết lập trên mặt đất này, khi rao giảng Tin Mừng (GLGHCG 763 và 782). Công và tội của thần dân trong nước này được luận theo những gì họ đã đối xử với nhau mà Đức Vua xem như họ đã đối xử với chính Ngài vậy: đói cho ăn, khát cho uống, trần truồng cho mặc, đau yếu và tù đầy thì thăm viếng, an ủi (CN34aTN, Lm.Daminh Trần Đình Nhi). Như thế, ai yêu thương thì sẽ không phải sợ phán xét của Chúa Kitô, Vua Tình Yêu (CN34aTN, Lm. L.G. Đặng Quang Tiến).

"Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh phần gia nghiệp là Nước Trời"! Bấy giờ đoàn người đông đảo không sao kể xiết đồng thanh ca ngợi và tôn vinh Đức Vua Chí Ái, Mục Tử Nhân Lành. Họ hát rằng:...
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 | MP3 (Graduale)
PDF | PDF (Alleluia)

Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: thanhvinhnauy