Từ khi Thánh Phêrô được thầy Giêsu trao chìa khóa giữ cửa Thiên đàng, Ngài luôn tích cực làm tròn nhiệm vụ không để một ai phạm lỗi cùng Chúa được vào Thiên đàng. Thỉnh thoảng Ngài vào thiên đàng kiềm tra sàng lọc xem lại những người được vào Thiên đàng có ai không xứng đáng không.
Theo như các Thiên Thần báo cáo tên những nguời ở trấn gian phạm nhiều tội phản nghịch cùng Chúa cho Thánh Phêrô. Tất nhiên những người này không thể cho vào Thiên đàng.
Nhưng hôm nay tháng các Linh hồn, ở trần gian người thì xin dâng thánh lễ, người thì lần chuổi mân côi, người viếng đất thánh rấm rộ cầu cho các linh hồn. Qua đó, có một số người rất đông hợp pháp được vào Thiên đàng, nhưng cũng có những người phạm tội mà cũng được ở trong Thiên đàng.
Thánh Phêrô sợ Thầy Giêsu qưở trách mình không làm tròn trách vụ, bèn vào hỏi Chúa Giêsu :
  • Thưa Thầy, Thầy giao cho con mấy chìa khóa ?
  • Chúa Giêsu đáp : Ta chỉ có một chìa khóa và giao cho con, tại sao con hỏi vậy?
  • Thánh Phêrô đáp : Vì trong Thiên đàng có rất nhiều linh hồn không xứng đáng được vào Thiên đàng, con cũng không hề mở cữa cho họ vào, chuyện này Thầy dạy con phải làm sao?
  • Chúa Giêsu dáp : Con vào tìm Mẹ ta hỏi xem,
Thánh Phêrô đi vòng quanh Thiên đàng tìm Mẹ Maria, thì thấy Mẹ đang cầm sợi dây thòng xuống trần gian kéo các linh hồn lên.
Thánh Phêrô thất kinh hiểu ra Mẹ thương ban cho những ai vâng theo lời Mẹ lần hạt mân côi được lên Thiên đàng theo như lời hứa của Mẹ. Cho thấy sức mạnh của Kinh Kính Mừng thay đổi đời họ.Thế là chuyện không thể ở trần gian, nay đã có thể trên Thiên Dàng.

Giuse Đặng Ngọc Ẩn