Trước khi về cùng Cha, Chúa Giêsu hứa ở lại với Giáo Hội trong Thần Khí cho đến tận thế. Rồi Ngài sắp xếp cho các tông đồ và môn đệ chăm sóc Giáo Hội. Ngài căn dặn các ông phải ”tỉnh thức và cầu nguyện”, hầu sẵn sàng trong ngày Người trở lại. Ngày Người trở lại cũng là ngày Giáo Hội được hoàn thành trong vinh quang trên trời. Ngày đó hoàn tất công cuộc cứu độ của Thiên Chúa: mọi người công chính từ Adam, cho đến người được tuyển chọn cuối cùng, sẽ qui tụ trong Giáo Hội hoàn vũ bên cạnh Chúa Cha. Thời gian cho đến ngày đó Giáo Hội sống trong Mùa Vọng. Như thế cả đời ta là một Mủa Vọng. Mùa này Giáo Hội giúp ta đón nhận ơn thánh Chúa, để ta canh tân và thánh hoá bản thân. Với niềm tin yêu và hy vọng, chúng ta luôn khẩn nài Chúa mau trở lại. Cũng xin Ngài bang trợ các người được Ngài cắt đặt chăm lo vưòn nho Israel mới là Giáo Hội. Chúng ta cũng đoan hứa là không bao giờ rời xa Chúa, nhưng luôn tỉnh thức đón đợi Người. (xem GLGHCG 769)
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 | MP3 (Graduale)
PDF | PDF (Alleluia)

Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: thanhvinhnauy