Kinh truyền tin dẫn chúng ta vào sống Mùa Vọng một cách cụ thể. Thật vậy, kinh nguyện cho thấy ngay sau lời XIN VÂNG của Mẹ Maria, thì ”Ngôi thứ Hai xuống thế làm người và ở cùng chúng ta.” Kinh nguyện tiếp theo với lời xin Mẹ cầu bầu cho chúng ta, ”nhờ lời thánh thiên thần truyền, mà biết thật Chúa Kitô là con Chúa đã xuống thế làm người, thì xin vì công ơn Chúa chịu nạn chịu chết trên cây thánh giá, cho chúng ta ngày sau khi sống lại được đến nơi vinh hiển,” tức là nơi có sự sống đời đời. Như thế cử hành Mùa Vọng, chúng ta nhìn vào mầu nhiệm Chúa Giáng sinh với thân phận yếu hèn để xác tín mầu nhiệm Chúa sẽ trở lại trong vinh quang và uy quyền. Ngày đó Mục Tử nhân lành Giêsu sẽ dẫn đoàn chiên của Ngài vào ”nơi vinh hiển”. Khi ấy đoàn người sống lại cất tiếng hoan ca mà rằng: ”Lạy Chúa, chúng con ca ngợi tình thương của Chúa đến muôn muôn đời.”
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 | MP3 (Graduale)
PDF | PDF (Alleluia)

Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: thanhvinhnauy