Bài Tin Mừng Luca nói lên niềm tin sâu xa của cả Hội Thánh khi đứng trước hang đá máng cỏ. Bề ngoài mọi sự thật bình dị, khó nghèo và khổ sở nữa dưới sức mạnh của thế gian; nhưng rõ ràng đây là trẻ thánh mà Isaia đã tiên báo sẽ đem bình an đến cho mọi người". "Vinh quang của trời cao đã được tỏ bầy trong cảnh khó nghèo này" (GLGHCG 525). Người giáng sinh là để kết hợp với những ai đón nhận Người và đưa họ tới vinh quang cao cả của Người đã có từ muôn thuở với Thiên Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Vì thế lễ Giáng sinh hôm nay chỉ là khởi đầu... Chúng ta hy vọng sẽ được cùng nhau đạt tới lễ rực rỡ huy hoàng vô tận sau này, khi Đức Kitô "trở lại trong vinh quang". (theo ĐGM Nguyễn Sơn Lâm, suy niệm Lễ Nửa Đêm Giáng Sinh, năm C)

Vậy, hiệp thông với giáo hội hoàn vũ, chúng ta đồng thanh ca ngợi và tuyên xưng rằng : «Hôm nay Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta, Người là Đức Kitô, Chúa chúng ta» (Lc.2 :11).
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 | MP3 (Graduale)
PDF | PDF (Alleluia)

Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: thanhvinhnauy