Sự kiện ba đạo sĩ đông phương được Chúa ban ơn cho biết tìm đến thờ lạy Ngài, là dấu chỉ rằng Chúa Giêsu không những chỉ tỏ mình ra là Đấng Messia của Israel, nhưng còn là Con Thiên Chúa và là Đấng Cứu Độ thế gian. Người đến "để chu toàn Thánh ý Chúa Cha, khai mạc Nước Thiên Chúa trên trái đất". Thánh ý Chúa Cha là : "Nâng loài người lên tham dự đời sống Thiên Chúa" bằng cách quy tụ mọi người quanh Con của Người là Ðức Giê-su Ki-tô. Sự quy tụ này làm thành Hội Thánh là Nước Thiên Chúa trên trần gian này. (GLGHCG 528 và 541)

Thánh Vịnh hôm nay được suy niệm như những lời tiên báo về sự triển nở vẹn toàn của Nước Thiên Chúa trên trái đất là Hội Thánh do Đức Kitô thiết lập và hiển trị. Với niềm tin vững vàng vào Đấng sáng lập, ta trông đợi ngày Người trở lại và làm cho "Hội Thánh được hoàn thành trong vinh quang trên trời".
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 | MP3 (Graduale)
PDF | PDF (Alleluia)


Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: thanhvinhnauy