Việc Chúa Giêsu chịu Phép Rửa của ông Gioan Tiền Hô là một mầu nhiệm. Mầu nhiệm là vì Đấng vô cùng thánh thiện lại hạ mình ôm lấy hết tội lỗi của nhân loại. Biến cố này tiên báo phép rửa mà sau này Ngài chịu bằng chính cuộc tử nạn và phục sinh của Ngài, hầu giải thoát con người khỏi tội lỗi và cho họ được tái sinh trong Ngài mà trở nên con Thiên Chúa.

Giờ đây chúng ta hát Thánh Vịnh 28 để ca ngợi vinh quang của Thiên Chúa bầy tỏ qua Bí Tích Rửa Tội, là bí tích tái sinh chúng ta nhờ nước và trong Lời Chúa. Nước biểu thị quyền năng Chúa, vừa tiêu diệt tội lỗi, vừa khai mở một đời sống mới; Lời Chúa, lời uy quyền, mãnh liệt như sấm sét, nhưng cũng là lời êm ái, lời chúc phúc, lời bình an, bởi nhờ Chúa Giêsu, chúng ta cũng được Chúa Cha gọi là "con yêu dấu của Cha". (tham khảo GLGHCG. 535-537 và General Audience Wed. 13.June 2001 của ĐGH J.P. II)
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 | MP3 (Graduale)
PDF | PDF (Alleluia)


Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: thanhvinhnauy