Mỗi người đều được Chúa mời gọi để làm việc tông đồ ngay trong hoàn cảnh và điều kiện sống riêng của mình. Làm việc tông đồ là «dẫn anh em mình tới Chúa Giêsu» (Ga.1 :42), Người là đường, là sự thật và là sự sống (Ga.14 :6). Thánh Phaolô dậy rằng làm việc tông đồ thì phải sống kết hợp với Chúa để nên một tinh thần với Người (1.Cor.6 :17).

Tinh thần của Chúa Kitô là «vâng lời đến chết» (Đường Hy Vọng số 395), nên chúng ta, những môn đệ của Chúa, cũng vâng nghe lời Người mà mau mắn đáp lại rằng : «Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài» (TV.39 :8a và 9a). Thực thi ý Chúa là của lễ tạ ơn cao trọng và hoàn hảo hơn tất cả các lễ vật.
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 | MP3 (Graduale)
PDF | PDF (Alleluia)


Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: thanhvinhnauy