Phúc Âm thánh Gioan ghi lại việc Đức Kitô lên Giêrusalem, Ngài vào đền thờ và đánh đưổi tất cả các phường buôn bán ra khỏi đấy. Ngài bảo họ ”đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán.” Ngài cũng tỏ cho họ biết thân xác phục sinh của Ngài chính là đền thờ vĩnh cửu, nơi mà loài người phải thờ phượng Chúa Cha «trong thần khí và sự thật» (Ga.4 :24). Ngài dậy rằng thờ phượng trong thần khí và sự thật là lấy việc thi hành ý muốn của Thiên Chúa làm lương thực hàng ngày (Ga.3:34). Ý muốn của Chúa được tỏ ra nơi các lề luật và một cách trọn vẹn nơi giới răn yêu thương (GLGHCG 2822), bởi “ai yêu thưong là chu toàn lề luật.” (Rm.13:10)

TV giờ đây ca ngợi tình thương của Chúa trải dài trong luật pháp ngài ban. Sống giới răn Chúa, chúng ta mỗi ngày mỗi trở nên hoàn thiện hơn, xứng đáng hơn với “Cha chúng ta ở trên trời, là Đấng hoàn thiện.” Mt.5:48) Chúng ta cùng dâng lời ca nguyện.
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 | MP3 (Graduale)
PDF | PDF (Alleluia)


Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: thanhvinhnauy