Phụng vụ Lời Chúa hôm nay đồng thanh nhắc nhở ta ”tuân giữ các giới răn và đem thực hành bằng việc làm”(bài đọc 1 CN22bTN), ”thực thi lời đã nghe” (bài đọc 2 CN22bTN) , và nhất là đừng ”gác bỏ một bên các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ các tập tục phàm nhân” (P.Â.CN22bTN). Động lực khiến ta tuân giữ luật Chúa và Giáo Hội chính là lòng yêu mến Chúa và anh chị em mình. Chúa Giê-su đã nêu gương trọn hảo bằng cả cuộc đời Ngài (xem Phil. 2:8-9). ”Lòng đạo đức trong sạch và tinh tuyền đối với Thiên Chúa Cha” (bài đọc 2 CN22B), không gì hơn là một đời sống yêu thương, cùng là những hành vi bác ái cụ thể mà Thánh Vịnh hôm nay khuyên dạy. Sống đức ái là phong cách giữ luật Chúa tốt nhất và làm đẹp lòng Người hơn tất cả.
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 |
MP3 (Alleluia)
PDF |
PDF (Alleluia)Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: thanhvinhnauy