Dự tiệc cưới Cana ngoài khách mời của cô dâu chú dể, còn có Chúa Giêsu, Mẹ và các môn đệ của Người. Tiệc cưới và sự hiện diện của các Đấng cho ta liên tưởng đến sự hiện diện của Giáo Hội giữa trần gian. Phép lạ Chúa biến nước thành ruợu ngon để cứu gia chủ khỏi lúng túng lo âu, báo trước việc Chúa thành lập và dùng Giáo Hội như bí tích cứu độ loài người khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Ngẫm phép lạ Cana theo góc độ cánh chung, ta thấy rằng qua Giáo Hội và cho đến ngày tận thế Chúa Giêsu tiếp tục, không phải là biến nước thành rượu ngon, nhưng là biến rượu thành Máu Cứu Chuộc vô giá, để tất cả những ai tin vào Ngài, thì không phải chết, nhưng được sống muôn đời. Đây mới là phép lạ cả thể của Tình Yêu Thiên Chúa mà Thánh Vịnh hôm nay thúc dục chúng ta, tùy theo ân sủng Thánh Thần ban, mà cố gắng sống hoàn thiện, ngõ hầu tường thuật phép lạ này giữa chư dân.
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 | MP3 Alleluia
PDF | PDF Alleluia


Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: thanhvinhnauy