Chúa Giêsu cố nói để cho dân làng Na-da-rét hiểu rằng Ngài “không phải chỉ được sai đến với người Do Thái”, nhưng là đến với tất cả nhân loại. Hiểu như thế, nên họ nổi giận và đòi xô Chúa xuống núi. Giận là vì họ luôn xem Thiên Chúa là của riêng mình. Định kiến này đi ngược lại với ý định yêu thương của Chúa Cha từ muôn thuở rằng Người muốn nâng loài người lên tham dự đời sống thần linh trong Chúa Con, và Người quy tụ những ai tin Chúa Kitô họp thành Hội Thánh là gia đình của Thiên Chúa (GLGHCG 758 và 759) . Chúa Kitô là hiện thân của tình yêu Thiên Chúa. Ngài tỏ cho chúng ta biết Thiên Chúa yêu chúng ta đến thế nào và dậy chúng ta yêu mến Thiên Chúa và yêu thương nhau như thế nào. Đời sống trong gia đình Thiên Chúa lấy Tình yêu làm gốc rễ mọi sự. Sống trong một gia đình như thế, ta được bảo bọc mọi bề. Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa luôn nghe lời ta cầu xin. Hãy hân hoan "loan truyền sự Chúa công minh", tức loan truyền tình yêu Thiên Chúa.
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 | MP3 Alleluia
PDF | PDF Alleluia


Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: thanhvinhnauy