LỜI GIỚI THIỆU

Ngày đăng: 11/06/2020 - Lượt xem: 903

Thân gởi các Nhạc Doàn,

     Nguyễn Quang Huy là nhạc sĩ thành viên của Nhạc Đoàn Lê Bảo Tịnh. Ông đã được học hòa âm và phối khí cho nhạc kèn rất kỹ lưỡng.

     Từ năm 2000 dến nay, ông chuyên chú vào việc phối khí cho Nhạc kèn.

     Các bản phối khí khá gọn gàng, dễ sử dụng, thích hợp cho các nhạc đoàn. Nhất là các nhạc đoàn ít ngưới hoặc mới thành lập, chưa có nghiều  kinh nghiệm.

     Các bài được phối khí hầu hết là các nhạc phẩm nổi tiếng và quen thuộc của soạn giả Louis Raffy. Những nhạc phẩm này từ lâu đã được sử dụng trong các Chủng Viện và Hội Dòng tại Việt Nam.

     Do đó, tôi hân hạnh giới thiệu đến các nhạc đoàn bản phối khí dành cho kèn đồng đã được nhạc sĩ Nguyễn Quang Huy thục hiện: Đó là Tuyển Tập Nhạc Kèn Phụng Vụ.

     Cám ơn nhạc sĩ Nguyễn Quang Huy đã góp sức và cầu chúc các nhạc doàn mỗi ngày thổi hay và sốt sắng hơn để Tôn Vinh Chúa và phục Vụ Giáo Hội.

Gia Viên, ngày 14 tháng 7 năm 2019

LM. Phạm Liên Hùng

Nguyên TBTN Giáo phận Xuân Lộc