Lưu ý: Sibelius chỉ hoạt đông trên trình duyệt Internet Explorer, Firefox 48.0 hoặc cũ hơn. Để có thể xem được các bài hát Sibelius bạn có thể xem hướng dẫn cài đặt Firefox và Sibelius dưới đây :


- Link Xem Hướng dẫn cài đặt FireFox 48.0 để chạy Sibelius 

- Link Xem Hướng dẫn cài đặt Sibelius 

Thánh ca Nhạc sĩ Nhạc Đoàn Lê Bảo Tịnh

Các bài hát thánh ca khác

Ca Nguyện  
Dâng Lễ  
   

Các Bài Nhạc Kèn Tuyển Tập 1

Mùa Thường Niên
01 - 1er-ENTREE  
02 - COMMUNION 2
03 - COMMUNION (3+)
04 - COMMUNION N - 122
05 - COMMUNION (N-87 INTERMÈDE)
06 - COMMUNION - CANTIQUE
07 - ENTRÉE-N45
08 - ENTREE-N146
09 - ENTREE
10 - NHẠC DÙNG ĐI RƯỚC 1
11 - NHẠC DÙNG ĐI RƯỚC 2
12 - OFFERTOIRE-(27)-ROMANZA(4)
13 - OFFERTOIRE ĐI RƯỚC
14 - OFFERTOIRE - N27
15 - SORTIE 2
16 - SORTIE 3
17 - SORTIE MARCHE
18 - SORTIE N-16
19 - TA LÀ BÁNH HẰNG SỐNG
20 - TRONG AN BÌNH
Mùa Giáng Sinh
21 - ADESTE FIDELES
22 - BÀI CA CỔ ÂU CHÂU
23 - CAO CUNG LÊN
24 - CÙNG ĐI BÊLEM
25 - ĐÊM THÁNH VÔ CÙNG
26 - HANG BÊLEM
27 - HỘI NHẠC THIÊN QUỐC
28 - KHÚC NHẠC VÀNG
29 - LỄ HIỂN LINH
30 - MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
31 - MỪNG CHÚA XUỐNG TRẦN
32 - NỬA ĐÊM MỪNG CHÚA RA ĐỜI
33 - SORTIE: EN CETTE NUIT
34 - SORTIE "MÙA GIÁNG SINH"
35 - TIẾNG HÁT THIÊN THẦN
36 - TÌM HANG ĐÁ
37 - TRONG CÁNH ĐỒNG BÊLEM
Mùa Phục Sinh
38 - CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI
39 - CHÚA PHỤC SINH
40 - CHÚA VÀO THÀNH
41 - HOAN CA PHỤC SINH
42 - KHẢI HOÀN CA
43 - LỄ HIỆN XUỐNG
44 - MỪNG CHÚA SỐNG LẠI
45 - NÀO TA HÃY MỪNG VUI
46 - OFFERTOIRE DE PAQUE (MỪNG CHÚA PHỤC SINH)
47 - SORTIE DE PÂQUES (MỘT NGÀY MỚI)
48 - SORTIE JESUS PARAIT EN VAINQUEUR
49 - SORTIE dung le mua Phuc Sinh
50 - VUI CA PHỤC SINH