Lưu ý: Sibelius chỉ hoạt đông trên trình duyệt Firefox 49.0 hoặc cũ hơn. Để có thể xem được các bài hát Sibelius bạn có thể xem hướng dẫn cài đặt Firefox và Sibelius dưới đây :


- Link Xem Hướng dẫn cài đặt FireFox 49.0 để chạy Sibelius 

- Link Xem Hướng dẫn cài đặt Sibelius 

Thánh ca Nhạc sĩ Nhạc Đoàn Lê Bảo Tịnh

Các bài hát thánh ca khác

Ca Nguyện  
Dâng Lễ