VẼ MẶT SAU LƯNG

Ngày đăng: 18/06/2021 - Lượt xem: 336

Tên địa chủ giàu có mời họa sĩ đến vẽ cho mình bức chân dung, nhưng lại không trả tiền.

Họa sĩ rất giận, nên vẽ cho ông ta bức hình phía sau lưng, tài chủ kinh ngạc nói:

- “Người ta vẽ chân dung thì đều vẽ cái mặt, còn anh thì tại sao vẽ phía sau?”

Họa sĩ trả lời:

- “Vẽ cho ông mà ông không dám xuất tiền, tôi khuyên ông là đừng nên để cái mặt nhìn mọi người nữa.”

(Tiếu Đắc Hảo)

Suy tư 71:

Có những người muốn nhận chứ không muốn cho, nên cuộc sống của họ thiếu tinh thần bác ái; có những người chỉ muốn người khác khen mình chứ không muốn người khác chê mình, nên chung quanh họ luôn có những người giả dối, sẵn sàng khen mình bất cứ lúc nào, dù mình hay hoặc mình dở; có những người chỉ muốn lợi cho mình mà không muốn người khác có lợi, nên cuộc đời của họ lắm người thù oán.

Tinh thần của người Ki-tô hữu là cho đi mà không cần lấy lại, là quên đi mà không muốn nhớ những việc lành mình đã làm cho người khác, là rất mắc cở khi có người khác khen mình mà khen sai hay khen đúng…

Họa sĩ vẽ sau lưng là để dạy cho người hà tiện một bài học là đừng đem cái mặt hà tiện để nhìn người khác, bởi vì đem cái mặt hà tiện để nhìn người khác thì càng nhìn càng thêm xấu hổ mà thôi.

Làm người Ki-tô hữu mà sống hà tiện với người khác thì cũng nên giấu cái mặt đi, vì càng nhìn họ thì càng mắc cở và xấu hổ cho Đức Chúa Giê-su và cho giáo hội của Ngài…


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)

Nguồn Website Vietcatholic