BẢN TÍNH - CĂN TÍNH... ĐẦU VOI ĐUÔI CHUỘT

Ngày đăng: 03/01/2020 - Lượt xem: 1116

Bản tính -  Căn tính  đầu voi đuôi chuột

Tramtubensuoi

 

Một thành viên trong nhóm Tramtubensuoi thắc mắc:

Ủa sao nói Bản Tính gốc rễ của người Kitô hữu là được thông phần bản tính Thiên Chúa.

Tự nhiên lại bất ngờ kết luận:

Toàn thể các thành viên trong Giáo Hội, từ Giáo hoàng tới giáo dân chỉ có một căn tính duy nhất:

Chúa sống trong tôi, tôi sống trong Chúa

Xét về mặt từ ngữ, nghe có vẻ như đầu voi đuôi chuột!!!

Nhưng xét về ý nghĩa và sống đạo thực sự…. thì hoàn toàn hợp lý…

vì lý do sau đây:

Đã nói Bản Tính gốc rễ của người Kitô hữu là được thông phần bản tính Thiên Chúa.

 việc thông phần này phải là thông phần thực sự ngay trong lòng mình, chứ không thể nói thông phần trên mây!!!

Hơn nữa,  bản tính Thiên Chúa buộc phải gắn liền với chính Chúa.

Không thể nói bản tính Thiên Chúa ở trong lòng….. mà chính Chúa lại đang bận rộn ngao du sơn thủy… tận cuối trời !!!

Chính vì thế

Nhờ Bản Tính gốc rễ của người Kitô hữu là được thông phần bản tính Thiên Chúa.

Ta có thể vui vẻ tuyên bố: căn tính duy nhất….chính là

Chúa sống trong tôi, tôi sống trong Chúa.

Thêm vào đó, Bản tính, Bản thể vô hình tướng, không thể hình dung được thì lấy gì mà áp dụng vào thực tế cuộc sống.

Chỉ còn cách đưa ra hình ảnh dễ hiểu mà các bài chia sẻ trên mạng rất thường nhắc tới:

Hãy cố gắng để cho Chúa đồng hành với mình.

Hãy cố gắng sống trong tình yêu của Chúa.

Hãy cố gắng sống trong sự quan phòng của Chúa..

Hãy cố gắng sống với Chúa, trong Chúa.

Hãy cố gắng sống nên một với Chúa.

Hãy cố gắng sống kết hiệp với Chúa.

Hãy cố gắng sống mật thiết với Chúa.

 

Khởi đi từ niềm tin vào Căn Tính của mình:

Chúa sống trong tôi, tôi sống trong Chúa

Sau một thời gian miệt mài thực tập sống với Ngài, trong Ngài: 6 tháng, 1, 2, 3 năm tùy mức độ miên mật…

chắc chắn chúng ta cảm nhận được sự hiện diện sống động của Ngài ngay trong lòng mình.

Lúc đó, chẳng cần phân biệt Bản tính, Bản thể, Căn tính… làm chi cho rách việc ra…

Bởi vì sống mật thiết với Chúa đã là một minh chứng hùng hồn, sống động và tuyệt vời nhất về Căn tính gốc rễ của mình.