BÁO CÁO CÔNG TÁC NHẠC ĐOÀN 2019

Ngày đăng: 22/07/2019 - Lượt xem: 1551

Trích yếu: V/v: Thăm hỏi, giao lưu với Đức Giám Mục, Cha Trưởng Ban

Thánh Nhạc, Ban Thánh Nhạc Ban Mê Thuột.

Tạ ơn Thiên Chúa, chuyến công tác ngoại khóa 2019 của Nhạc Đoàn Lê

Bảo Tịnh lên Giáo Phận Ban Mê Thuột đã kết thúc an toàn và tốt đẹp.

· 17/07/2019:

§ 6g00: Xuất phát từ Saigon bằng đường bộ với xe 7 chỗ lên nhà Hưu Dưỡng

Gia Viên, Tp. Biên Hòa để đón Cha Nhạc Đoàn Trưởng. Với 3 đoàn viên:

Hải Nguyễn + Nguyễn Sơn + Xuân Đàn.

§ 8g00: Tiếp tục hành trình lên Giáo Phận Ban Mê Thuột với các đoàn viên:

Nhạc Đoàn Trưởng: Lmns. Vương Diệu + Nguyễn Quang Huy + Hải

Nguyễn + Nguyễn Sơn + Xuân Đàn.

§ 16g30: Đến Giáo Xứ Nam Thiên - Ban Mê Thuột, đón thêm Lmns. Thiều

Quang, tân nhạc đoàn phó. Tiến đến Giáo Xứ Phú Lộc, Giáo Hạt Buôn Hồ,

thăm cha Trưởng Ban Thánh Nhạc Giáo Phận Ban Mê Thuột.

§ 17g30: Đến Giáo Xứ Phú Lộc, thăm hỏi, ăn cơm tối với cha Trưởng BTN.

§ 20g00: Trở về Giáo Xứ Nam Thiên, nghỉ qua đêm.

· 18/07/2019:

§ 7g00: Xuất phát đến Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Ban Mê Thuột.

§ 9g00: Gặp Ns. Vi Nam, thăm hỏi, sắp xếp thời gian làm việc.

§ 10g00: Ns. Vũ Đình Ân + Thế Thông + Phan Hùng đi sau bằng đường hàng

không đến Ban Mê Thuột, có mặt tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Ban Mê

Thuột.

§ 11g00: Giao Lưu với Ban Thánh Nhạc Giáo Phận Ban Mê Thuột:

Nội dung: tặng quà, sách nhạc, tài liệu âm nhạc, đĩa CD . . . Giới thiệu từng

thành viên của Nhạc Đoàn và Ban Thánh Nhạc với nhau. Thảo luận việc kết

hợp sáng tác âm nhạc Phụng Vụ và Sinh Hoạt theo giai điệu Tây Nguyên,

gửi biếu Nội Quy Nhạc Đoàn để quý nhạc sĩ Ban Mê Thuột tìm hiểu và bày tỏ

ý mời tham gia phát triển đoàn viên nhạc đoàn Lê Bảo Tịnh, bàn các hướng

cộng tác và nâng cao khả năng cộng tác, cống hiến bằng âm nhạc cho nền

Thánh Nhạc Tây Nguyên nói riêng và nền Thánh Nhạc Việt Nam nói chung.

§ 12g00: Ăn cơm trưa tại nhà ăn Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Ban Mê

Thuột.

§ 13g300: Thăm Lưu Trú Têrêxa, 99 Trần Nhật Duật, Tp. Ban mê Thuột, nơi

các Sơ nuôi trẻ em người đồng bào các dân tộc. Nghe Ns. La Sơn thuyết trình

về âm nhạc dân tộc Tây Nguyên (Thông tin và tài liệc âm nhạc dân tộc Tây

Nguyên nói trong buổi thuyết trình sẽ được Ns. La Sơn gửi sau theo email).

Thưởng lãm các em người dân tộc biểu diễn các bài cồng chiêng.

§ 15g30: Đến Tòa Giám Mục Ban Mê Thuột, thăm Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn

Văn Bản.

§ 17g00: Liên hoan với Đức Cha và Ban Thánh Nhạc Ban Mê Thuột.

§ 18g00: 3 đoàn viên: Vũ Đình Ân + Thế Thông + Phan Hùng trở về Saigon

bằng đường hàng không.

§ 19g00: các đoàn viên Lê Bảo Tịnh về nghỉ qua đêm tại khách sạn Hoàng Tân,

29, Ngô Gia Tự, Tp. Ban Mê Thuột.

· 19/07/2019:

§ 6g00: Xuất phát trở về nhà hưu dưỡng Gia Viên, thành phố Biên Hòa - Đồng

Nai.

§ 16g15: Về đến nhà hưu dưỡng Gia Viên, trả về cha Nhạc Đoàn Trưởng, đến

Ngã Tư Vũng Tàu trả về Ns. Nguyễn Quang Huy, kết thúc chuyến hành

trình tại Saigon lúc 17g00. Các đoàn viên về nhà riêng.

18/07/2019: 18g00: Kết thúc chuyến công tác ngoại khóa 2019 của Nhạc Đoàn Lê

Bảo Tịnh.

Saigon, 20/07/2019.

Người viết báo cáo,

Thư ký nhạc đoàn Lê Bảo Tịnh,

Hải Nguyễn

P/S: Cha Nhạc Đoàn Trưởng và Ban Điều Hành nhạc đoàn Lê Bảo Tịnh xin hết

lòng cám ơn quý Ns. đoàn viên đã rộng lượng gửi tài trợ cho chuyến công tác

ngoại khóa 2019 của nhạc đoàn: Ns. Phạm Trung (100 CAD), Ns. Song Kiều: (100

USD), Ns. Nguyễn Đức Kỳ: (100 USD), Ns. Trần Thế: (100 EUR). Nguyện Thiên

Chúa trả công bội hậu cho quý Ns. và gia quyến. Xin trân trọng cám ơn