PDA

View Full Version : Giáo luật Công Giáo  1. Tuyên bố 9 điểm của Nghị hội Công giáo – Chính thống Âu châu lần thứ tư
  2. Sắc Chỉ mở Năm Thánh Ngoại Lệ về Tình Thương
  3. Giải đáp phụng vụ: Thầy phó tế không được chủ sự nghi thức Tam Nhật Thánh
  4. Các Ơn Đại Xá Trong Tuần Thánh