PDA

View Full Version : Album Thánh ca TÂM CA TẠ ƠN - LM. NGUYỄN LỄadmin
08-02-2016, 03:55 PM
Album"TÂM CA TẠ ƠN" gồm 14 thánh ca Ca Nguyện, sáng tác của Linh mục NGUYỄN LỄ, một Nhạc sĩ thuộc giáo phận Xuân Lộc, dùng tài năng mình viết lên những giai điệu thành bài ca tôn vinh Chúa.
Từng bài, từng bài rất diểm tình xứng hợp cho Ca đoàn và thành phần Dân Chúa dùng phụng vụ.
Trân trọng giới thiệu.
Ns. Đặng Ngọc Ẩn

Albumn TÂM CA TẠ ƠN
Nhạc sỹ : Linh mục NGUYỄN LỄ
Hòa âm phối khí :
Ns. MINH CHÂU
Ns. NGUYỄN DŨNG
Ns. HỮU ÂN
Thu âm & mix Minh Châu Studio

http://thanhnhacvietnam.net/Nhac/nhacxml/Albumn_TamCaTaOn/CD_Album_TamCaTaOn.htm


LỜI GIỚI THIỆU
DOWNLOAD MP3 (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/1Loimodau.mp3) |

1.Thánh ca : Khúc tạ ơn
Thực hiện : Minh Khoa
DOWNLOAD MP3 (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/2Khuctaon.mp3) | PDF (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/PDF/01KhucTaOnbe.pdf)

2.Thánh ca : Bài ca Linh Mục
Thực hiện : Diệu Hiền
DOWNLOAD MP3 (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/3BaicaLinhmuc.mp3) | PDF (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/PDF/02BaiCaLinhMuc.pdf)

3.Thánh ca : Tâm ca tạ ơn
Thực hiện : Gia Ân
DOWNLOAD MP3 (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/4Tamcataon.mp3) | PDF (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/PDF/03Tamcataon.pdf)

4.Thánh ca : Xin thánh hiến con
Thực hiện : Khắc Thiệu
DOWNLOAD MP3 (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/5Xinthanhhien%20con.mp3) | PDF (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/PDF/04Xinthanhhiencon.pdf)

5.Thánh ca : Lời con đoan hứa
Thực hiện : Ngọc Mai
DOWNLOAD MP3 (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/6Loicondoanhua.mp3) | PDF (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/PDF/05Loicondoanhua.pdf)

6.Thánh ca : Linh Mục, Người là ai ?
Thực hiện : Gia Ân
DOWNLOAD MP3 (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/7Linh%20MucNguoila2%20ai.mp3) | PDF (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/PDF/06LMnguoilaai.pdf)

7.Thánh ca : Mười năm tình chúa
Thực hiện : Minh Khoa
DOWNLOAD MP3 (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/8_10namtinhchua.mp3) | PDF (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/PDF/07MuoinamTinhChua.pdf)

8.Thánh ca : Biết lấy gì tạ ơn
Thực hiện : Bích Hiền
DOWNLOAD MP3 (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/9Bietlaygita5on.mp3) | PDF (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/PDF/08Bietlaygitaon.pdf)

9.Thánh ca : Ước nguyện đời con
Thực hiện : Gia Ân
DOWNLOAD MP3 (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/10Uocnguyendoicon.mp3) | PDF (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/PDF/09Uocnguyendoicon.pdf)

10.Thánh ca : Tâm nguyện trong đêm
Thực hiện : Minh Khoa
DOWNLOAD MP3 (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/11Tamnguyentrongdem1.mp3) | PDF (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/PDF/10Tamnguyentrongdem.pdf)

11.Thánh ca : Tình yêu của chúa
Thực hiện : Ngọc Mai
DOWNLOAD MP3 (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/12TinhyueucuaChua.mp3) | PDF (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/PDF/11TinhyeucuaChua.pdf)

12.Thánh ca : Bước theo Giêsu
Thực hiện : Minh Khoa
DOWNLOAD MP3 (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/13BuoctheoGiesu.mp3) | PDF (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/PDF/12BuoctheoGiesu.pdf)

13.Thánh ca : Về miền đất mới
Thực hiện : Khắc Hiệu
DOWNLOAD MP3 (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/14Vemiendayhua.mp3) | PDF (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/PDF/13Daymiendatmoi.pdf)