PDA

View Full Version : Album Thánh ca Kính mừng MARIA - LM. NGUYỄN LỄadmin
08-03-2016, 02:16 PM
Album"Kính mừng MARIA" gồm 11 thánh ca Ca Nguyện, sáng tác của Linh mục NGUYỄN LỄ, một Nhạc sĩ năng nổ luôn quan tâm đến Thánh Nhạc thuộc Giáo phận Xuân Lộc.

Dưới sự che chở đầy tình Mẫu Tữ của Đức Rất Thánh Maria, tâm hồn Ns.Lm NGUYÊN LÊ, hạnh phúc dâng trào giai điệu từ trái tim tôn vinh Mẹ hết cả tâm hồn và thể xác.
Trân trọng giới thiệu.
Ns. Đặng Ngọc Ẩn

Albumn KÍNH MỪNG MARIA
Nhạc sỹ : Linh mục NGUYỄN LỄ
Hòa âm phối khí :
Ns. MINH CHÂU
Ns. NGUYỄN DŨNG
Ns. TÂM VINH
Thu âm & mix Minh Châu Studio

http://thanhnhacvietnam.net/Nhac/nhacxml/Albumn_KinhMungMaria/CD_Album_KinhMungMaria.htm


LỜI GIỚI THIỆU
DOWNLOAD MP3 (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/01Loingo1.mp3) |

1.Thánh ca : Kinh kính mừng
Thực hiện : Bích Hiền
DOWNLOAD MP3 (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/02Kinhkinhmung.mp3) | PDF (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/PDF/01KinhKinhMung.pdf)

2.Thánh ca : Tràng hoa dâng mẹ
Thực hiện : Duyên Quỳnh
DOWNLOAD MP3 (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/03Tranghoadangme.mp3) | PDF (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/PDF/02TranghoadangMe.pdf)

3.Thánh ca : Mùa hoa về
Thực hiện : Bích Hiền
DOWNLOAD MP3 (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/04Muahoave.mp3) | PDF (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/PDF/03Muahoave.pdf)

4.Thánh ca : Chuỗi Mân Côi dâng Mẹ
Thực hiện : Duyên Quỳnh
DOWNLOAD MP3 (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/05Chuoimancoidangme.mp3) | PDF (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/PDF/04Chuoimancoidangme.pdf)

5.Thánh ca : Kính mừng MARIA
Thực hiện : Diệu Hiền
DOWNLOAD MP3 (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/06Kinhmungmaria.mp3) | PDF (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/PDF/05KinhMungMaria.pdf)

6.Thánh ca : Dâng Mẹ ngàn hoa
Thực hiện : Duyên Quỳnh
DOWNLOAD MP3 (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/07Dangmenganhoa.mp3) | PDF (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/PDF/06DangMenganhoa.pdf)

7.Thánh ca : Về bên Mẹ núi Cúi
Thực hiện : Bích Hiền
DOWNLOAD MP3 (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/08VebenmenuiCui.mp3) | PDF (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/PDF/07VebenMeNuiCui.pdf)

8.Thánh ca : Mẹ Mân Côi - Mẹ xứ đạo
Thực hiện : Duyên Quỳnh
DOWNLOAD MP3 (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/09Memancoi_mexudao.mp3) | PDF (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/PDF/08MeManCoiMeXuDao.pdf)

9.Thánh ca : Lạy Mẹ La Vang 1
Thực hiện : Bích Hiền
DOWNLOAD MP3 (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/10LaymeLavang1.mp3) | PDF (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/PDF/09LayMeLavang1.pdf)

10.Thánh ca : Sẻ chia nỗi đau với mẹ
Thực hiện : Bích Hiền
DOWNLOAD MP3 (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/11Sechianoidauvoime.mp3) | PDF (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/PDF/10SechianoidauvoiMe.pdf)

Nguyễn Quang Huy
08-23-2016, 06:27 AM
Kính chào quý Website,
Giao diện Album dưa lên diễn đàn rất bắt mắt, quý Admin có thể hướng dẩn cách thao tác vi tính ngỏ hầu mọi người học làm theo có được chăng.
Kính,