PDA

View Full Version : Album thánh ca "THÁNH MARTIN TẤM LÒNG VÀNG - 18"dinhnhatdai
12-14-2013, 07:38 AM
Album thánh ca
THÁNH MARTIN TẤM LÒNG VÀNG THỨ 18.


Hằng năm Đền Thánh Martin Hố Nai Biên Hòa phát hành một Album Thánh Ca tôn vinh Thánh Martin, nay là năm thứ mười tám.
Trong CD này có 5 tác phẩm của Thành viên Nhạc Đoàn Lê Bảo Tịnh gồm ; Thánh ca "TÌM VỀ THÁNH MARTINO" tác giả Vũ Đình Ân, - Thánh ca "CA NGỢI THÁNH MARTIN" tác giả Đặng Ngọc Ẩn, - Thánh ca "SỐNG ĐỨC TIN THÁNH MARTINO" tác giả Nguyễn Quang Huy, - Thánh ca "NỤ HÔN VÀ VÒNG GAI” tác giả Vũ Văn Lịch, Thánh ca "TÌNH THƯƠNG CỦA CHÚA" tác giả Thế Thông.
Trân trọng giới thiệu

Biên tập : LmNs Giuse LÊ THANH LIÊM
Chủ Nhiệm Câu Lạc Bộ Sáng Tác
Đền Thánh Martin Hố Nai Biên Hòa
Thực hiện : LmNs Giuse Lê Thanh Liêm
Phòng thu : Trung Chính


http://thanhnhacvietnam.net/Nhac/nhacxml/Albumn_TamLongVang/TamLongVang.htm

DOWNLOAD MP3 (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/02_CangoithanhMartin.wma) | PDF (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/1_CaNgoiThanhMartin.pdf)
Thánh ca : Ca Ngợi Thánh Martin
Tác giả : Đặng Ngọc Ẩn
Thực hiện : Ca Đoàn Thiên Thanh

DOWNLOAD MP3 (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/03_TimvethanhMartin.wma) | PDF (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/2_TimVeThanhMartin.pdf)
Thánh ca : Tìm Về Thánh Martinô
Tác giả : Vũ Đình Ân
Thực hiện : Ca Đoàn Thiên Thanh

DOWNLOAD MP3 (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/04_Nuhonvavonggai.wma) | PDF (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/3_NuHonvaVongGai.pdf)
Thánh ca : Nụ Hôn và Vồng Gai
Tác giả : Vũ Văn Lich
Thực hiện : Phương Hạnh

DOWNLOAD MP3 (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/05_Tamlongson.wma) | PDF (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/4_TamLongSon.pdf)
Thánh ca : Tấm Lòng Son
Tác giả : Hồng Việt
Thực hiện : Cẩm Hường

DOWNLOAD MP3 (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/06_Xinchoconnghiemthay.wma) | PDF (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/5_XinChoConNghiemthay.pdf)
Thánh ca : Tình Thương Của Chúa
Tác giả : Thế Thông
Thực hiện : Minh Hạnh - TCA

DOWNLOAD MP3 (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/07_LaythanhMartino.wma) | PDF (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/6_LayThanhMartino.pdf)
Thánh ca : Lạy Thánh Martinô
Tác giả : Nguyên Nhung
Thực hiện : Vy Vy

DOWNLOAD MP3 (http://thanhnhacvietnam.net/DN�:��mp3/08_Chuavacon.wma) | PDF (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/7_ChuavaCon.pdf)
Thánh ca : Chúa và Con
Tác giả : Văn Duy Tùng
Thực hiện : Văn Khánh

DOWNLOAD MP3 (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/09_SongductinthanhMartino.wma) | PDF (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/8_SongDucTinThanhMartino.pdf)
Thánh ca : Sống Đức Tin Thánh Martinô
Tác giả : Nguyễn Quang Huy
Thực hiện : Ca Đoàn Thiên Thanh

DOWNLOAD MP3 (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/10_GioithieuTancogiaoduyen.wma) |MP3 (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/11_LayChuaConTin.wma) | PDF (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/9_LayChuaConTin.pdf)
Thánh ca : Lạy Chúa, Con Tin
Tác giả : Nguyễn Duy
Thực hiện : Bích Phượng - Ánh Nguyệt

DOWNLOAD MP3 (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/12_Toitin.wma) | PDF (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/10_ToiTin.pdf)
Thánh ca : Tôi Tin
Tác giả : Thành Tâm
Thực hiện : Bích Phượng - Ánh Nguyệt