PDA

View Full Version : Album "Những bài nhạc Noel hòa tấu" của Âu Châudangducdao
12-22-2013, 10:52 AM
Những bài Nhạc Hòa tấu Mừng "NOEL" của Âu Châu

Mừng Chúa Giáng Sinh, trân trọng chuyển tải “Những Bài Nhạc Noel”
mọi người cùng hiệp thông.

http://www.giaophanvinh.net/nhacxml/Hoa_tau_Noel.htm
(Ns. Đặng Ngọc Ẩn sưu tầm)