PDA

View Full Version : Thánh ca phụng vụ Thánh lễ Chúa nhật 4 Mùa Chayadmin
03-23-2014, 07:16 AM
Xin giới thiệu Thánh ca Phụng vụ Thánh lễ Chúa nhật 4 Mùa Chay đã được Đức Cha Giacôbê NGUYỄN VĂN MẦU nguyên Giám mục Giáo phận Vĩnh Long Imprimatur.


DOWNLOAD PDF (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/CaNguyen/chuanhat4muachay_dna.pdf)

http://thanhnhacvietnam.net/DNA/CaNguyen/thanhlechuanhat4muachay_dna1_2.jpg
http://thanhnhacvietnam.net/DNA/CaNguyen/thanhlechuanhat4muachay_dna2_2.jpg
http://thanhnhacvietnam.net/DNA/CaNguyen/thanhlechuanhat4muachay_dna3_2.jpg
http://thanhnhacvietnam.net/DNA/CaNguyen/thanhlechuanhat4muachay_dna4_2jpg.jpg