PDA

View Full Version : Những bài Thánh ca "XUÂN"dangngocan
02-06-2015, 10:23 PM
Album XUÂN KỲ DIỆU
http://www.gpvinh.com/nhacxml/Xuan_ky_dieu.htm
--> Download album (mp3, 128kbps) (http://www.archive.org/download/XuanKyDieu/XuanKyDieu_vbr_mp3.zip) <--Album DÂNG CHÚA MÙA XUÂN - GIA ÂN Vol.9
http://www.gpvinh.com/nhacxml/Dang_Chua_mua_xuan.htm
--> Download album (mp3, 128kbps) (http://www.archive.org/download/DangChuaMuaXuan/DangChuaMuaXuan_vbr_mp3.zip) <--Album MÙA XUÂN, MÙA YÊU THƯƠNG
http://www.gpvinh.com/nhacxml/Mua_xuan_mua_yeu_thuong.htm
--> Download album (mp3, 128kbps) (http://www.archive.org/download/MuaXuanMuaYeuThuong/MuaXuanMuaYeuThuong_vbr_mp3.zip) <--Album XUÂN HỒNG ÂN - PHI NGUYỄN Vol.11
http://www.gpvinh.com/nhacxml/Xuan_hong_an.htm
--> Download album (mp3, 128kbps) (http://www.archive.org/download/XuanHongAn/XuanHongAn_vbr_mp3.zip) <--Album CHÀO ĐÓN CHÚA XUÂN
http://www.gpvinh.com/nhacxml/Chao_Don_Chua_Xuan.htm
--> Download album (mp3, 128kbps) (http://www.archive.org/download/AlbumChaoDonChuaXuan-ThanhCaXuan3/AlbumChaoDonChuaXuan-ThanhCaXuan3_vbr_mp3.zip) <--

dangducdao
02-09-2015, 05:38 AM
HiHi!

Cùng vui Xuân nhé,
Mở loa, Rê chuột chọc cho nổ hết các quả bóng sẽ có tin vui. Bấm chuột vào cây nến sẽ có pháo nổ

Cuối cùng nhấn chuột liên tục để thưởng thức màn pháo bông tuyệt đẹp trên màn trời đêm...


http://vn247.net/data/flash/Relax//Happy-new-year.swf